Telegram-guruhlar reytingi

#8
#9

49 544

a’zolar

22.6k

xabar

5.6k

MAU
#14

38 457

a’zolar

300

xabar

949

MAU
#19
#20
#30

28 858

a’zolar

9.5k

xabar

873

MAU
#31

28 845

a’zolar

6k

xabar

883

MAU
#32

28 650

a’zolar

8.9k

xabar

2.6k

MAU
#33

28 343

a’zolar

1.2k

xabar

786

MAU
#37

27 350

a’zolar

1.6k

xabar

307

MAU
#44

22 970

a’zolar

17.2k

xabar

5.4k

MAU
#45

22 648

a’zolar

64

xabar

102

MAU
#59
#61

20 118

a’zolar

505

xabar

241

MAU
#62
#63
#67

18 921

a’zolar

8.5k

xabar

3.3k

MAU
#70

18 390

a’zolar

551

xabar

785

MAU
#86

16 234

a’zolar

63

xabar

115

MAU
#99