Англійський словник


Гео и язык канала: Украина, Украинский
Категория: Лингвистика


Вивчай нові англійські слова щодня. Поповнюй словниковий запас разом з нами.


♥️ Не забувайте донатити на ЗСУ.

⚡️ Наші проекти: @uamedia365
💭 Реклама: @admqs


Гео и язык канала
Украина, Украинский
Категория
Лингвистика
Статистика
Фильтр публикаций


Windfall 🤪 ['wɪndfɔ:l] — несподіваний (прибуток, удача тощо)

🇬🇧 Well, in that case, let me buy you two lunch, because I'm about to come into an unexpected windfall.
🇺🇦 У такому випадку дозвольте пригостити вас обох, адже мені ось-ось посміхнеться несподівана удача.

🇬🇧 All the senior fellows stand to gain a considerable windfall.
🇺🇦 Всі старші наукові співробітники збиралися отримати значний непередбачений прибуток.


Simple 🎗 ['sɪmpl] — простий, нескладний

🇬🇧 He is a simple man.
🇺🇦 Він проста людина.

🇬🇧 I'll ask him a very simple question.
🇺🇦 Я задам йому дуже просте питання.


Україна-379 | цифрове місце сили - плануємо майбутнє України разом. 🤝

✅ Крок 1. Розробити детальну дорожню карту для новітньої України.

Крок 2. Визначити національну місію, кодекс, ідеали та принципи сучасного українця.

✅ Крок 3. читати далі...

Доєднуйся, тут кожне твоє слово робить новітню Україну сильнішою💪, а життя в державі комфортнішим і безпечнішим😌


Convincing 😏 [kən'vɪnsɪŋ] — переконливий

🇬🇧 Advertisement is the art of convincing people to spend money they don't have on things they don't need.
🇺🇦 Реклама – це мистецтво переконувати людей витрачати гроші, яких у них немає, на речі, які їм не потрібні.

🇬🇧 That's a very convincing argument; Good luck convincing him.
🇺🇦 Це дуже переконливий аргумент; Успіхів тобі в його переконанні.


Force [fɔ:rs] — cила, примушувати.

🇬🇧 Only force of love can save mankind from new threats of the 21 century.
🇺🇦 Лише сила любові зможе вберегти людство від нових загроз 21 століття.

🇬🇧 May the force be with you.
🇺🇦 Хай буде з тобою сила.


Doll 🎎 [dɑ:l] — лялька

🇬🇧
The first plastic doll was made in 1896.
🇺🇦 Перша лялька з пластмаси була виготовлена в 1896 році.

🇬🇧 Now, give me your purse, doll face.
🇺🇦 А тепер давай сюди свою сумку, лялечка.


Broad 🔛 [brɔ:d] — широкий

🇬🇧 You have broad shoulders.
🇺🇦 У тебе широкі плечі.

🇬🇧 Artificial intelligence is a broad field encompassing numerous technologies and applications.
🇺🇦 Штучний інтелект – це широка область, що охоплює численні технології та сфери застосування.


Annoyance 😤 [ə’nɔɪəns] — роздратування

🇬🇧 Which questions were the cause of annoyance, were often misunderstood and needed explanation?
🇺🇦 Які питання викликали роздратування, часте зніяковіння та вимагали пояснень?

🇬🇧 Slight annoyance; Minor annoyance.
🇺🇦 Легке роздратування; маленька неприємність.


Confident ['kɑ:nfɪdənt] — впевнений

🇬🇧
People are most angry when they feel they are being mocked. That's why those who are confident in themselves seldom become angry.
🇺🇦 Люди зляться найбільше, коли над ними насміхаються. Тому люди, впевнені у собі, зляться рідко.

🇬🇧 The richer they got, the more confident they became.
🇺🇦 Чим багатше вони стають, тим впевненіше вони себе почувають.


Репост из: Лачен пише
Максимальний ретвіт

Кого тегати у твітері
Давайте щоб весь Захід побачив, особливо США


Promise ['prɑ:mɪs] — обіцянка, обіцяти

🇬🇧 I want to tell you something, but it's a secret. Promise not to tell.
🇺🇦 Я хочу розповісти вам дещо, тільки це секрет. Пообіцяйте нікому не розповідати.

🇬🇧 Promises have to be kept.
🇺🇦 Обіцянки потрібно виконувати.


Surplus 📈 ['sɜ:rpləs] — надлишок

🇬🇧 Surplus time/food/water/of energy.
🇺🇦 Надлишок часу/їжі/води/енергії.

🇬🇧 As a result, over the 1st quarter of the current year, the budget surplus amounted to 8.6% of GDP.
🇺🇦 Як результат, за 1 квартал поточного року профіцит бюджету склав 8,6% ВВП.


Evidence 🕵🏻‍♂️ ['evɪdəns] — доказ, свідчення

🇬🇧 Unless there is reliable evidence for it, we should not believe anything.
🇺🇦 Якщо для цього немає надійного доказу, ми не повинні вірити всьому.

🇬🇧 Scientific evidence.
🇺🇦 Науковий доказ.


Instead [ɪn'sted] — замість

🇬🇧 Go out and get some fresh air instead of watching TV.
🇺🇦 Вийди і подихай свіжим повітрям замість того, щоб дивитися телевізор.

🇬🇧 Instead of complaining all the time you could maybe start getting some work done, don't you think?
🇺🇦 Замість того щоб весь час скаржитися, ти міг би почати щось робити, не думаєш?


Necessary ['nesəsərɪ] — необхідний

🇬🇧 Fresh air is necessary to good health.
🇺🇦 Свіже повітря необхідне для гарного здоров'я.

🇬🇧 If God did not exist, it would be necessary to invent him.
🇺🇦 Якби Бога не було, його було б необхідно вигадати.


Particularly [pər'tɪkjələrli] — особливо, дуже

🇬🇧 I have never been particularly strong in mathematics.
🇺🇦 Я ніколи не був особливо сильним у математиці.

🇬🇧 Tom isn't particularly bothered about what other people think of him.
🇺🇦 Том не дуже турбується про те, що про нього думають інші люди.


Independent [,ɪndɪ'pendənt] — незалежний

🇬🇧 He was a stubborn, independent man.
🇺🇦 Він був упертою незалежною людиною.

🇬🇧 In China there are seven large independent languages spoken by millions people.
🇺🇦 У Китаї є сім великих незалежних мов, якими говорять мільйони людей.


Hesitate ['hezɪteɪt] — вагатися, коливатися, не наважуватися

🇬🇧 I hesitated to go to the movie with him.
🇺🇦 Я не наважувалася йти з ним в кіно.

🇬🇧 Never hesitate to tell the truth.
🇺🇦 Завжди, без вагань говори правду.


Assure [ə'ʃʊr] — запевняти

🇬🇧 I can assure you everything is under control.
🇺🇦 Можу запевнити Вас, що все під контролем.

🇬🇧 I assure you that an error like this will never happen again.
🇺🇦 Запевняю Вас, що подібна помилка ніколи не повториться.


Eventually [ɪ'ventʃuəli] — врешті-решт

🇬🇧 You may resist and try to fight me, but eventually I will defeat you.
🇺🇦 Ти можеш опиратися та намагатися боротися зі мною, але врешті-решт я подолаю тебе.

🇬🇧 Where they burn books, they will eventually burn people.
🇺🇦 Там, де палять книги, рано чи пізно почнуть палити людей.

Показано 20 последних публикаций.